WYRÓB PRZEDMIOTÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
DARIUSZ PRACZYK
USZCZELKI
KONSTRUKCYJNE

stanowią miękką
przekładkę łączącą
dwa różne
materiały
np. konstrukcje
stalowe
z tworzywem
sztucznym.
Są elementem
dekoracyjno-
wykończeniowym
ostrych krawędzi,
bądź przegięć
metalowych.Standard:
twardość materiału: 60° Sh
kolor: czarny
Inne kolory i twardości
(55-75° Sh)
wg zamówienia
USZCZELKI KONSTRUKCYJNE
 

K26/0339
K16P/0338
STOPKA PALETOWA/0335
K30/0340
OBRZE/0337
U4/0320