WYRÓB PRZEDMIOTÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
DARIUSZ PRACZYK
PROFILE CIĄGNIONEStandard:
twardość materiału: 60° Sh
kolor: czarny
Inne kolory i twardości
(55-75° Sh)
wg zamówienia
PROFILE CIĄGNIONE
 
PROFILE CIĄGNIONE/0347
* H,L,R - MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WG ZAMÓWIENIA
* KOLOR STANDARDOWY: CZARNY
* MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLORYSTYKI - WG ZAMÓWIENIA
* MOŻLIWOŚĆ INNYCH PRZEKROI - WG ZAMÓWIENIA