WYRÓB PRZEDMIOTÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
DARIUSZ PRACZYK
PODKŁADKIStandard:
twardość materiału: 60° Sh
kolor: czarny
Inne kolory i twardości
(55-75° Sh)
wg zamówienia
PODKŁADKI
 
D1
D2
* KOLOR STANDARDOWY: CZARNY
* MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLORYSTYKI - WG ZAMÓWIENIA
* MOŻLIWOŚĆ INNYCH KSZTAŁTÓW - WG ZAMÓWIENIA