WYRÓB PRZEDMIOTÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
DARIUSZ PRACZYK
KLINY
 
KLIN_D/0328
KLIN_D/0329
KLINYStandard:
twardość materiału: 60° Sh
kolor: czarny
Inne kolory i twardości
(55-75° Sh)
wg zamówienia